Kvartsur vs mekanisk klocka

Är kvartsur bättre än mekaniska klockor?

Inom klockvärlden brukar man tala om två typer av klockor, mekaniska klockor och kvartsur. Det är en evig diskussion om vilket av alternativen som är bäst och båda alternativen har som alltid för- och nackdelar. Det finns ingen klar vinnare då båda klockalternativen fungerar för gemene man och svaret på frågan vilken som är bäst blir alltid, det beror på...

Skillnaderna är både stora och små

Om klockan är ett kvartsur eller en mekanisk klocka syftar helt och hållet på hur klockans urverk drivs. Du har säkert hört de två begreppen men vad menas egentligen med ett kvartsur och en mekanisk klocka? Och vilken är egentligen bäst? För gemene man är skillnaderna ofta obetydliga, man vill helt enkelt ha en klocka som fungerar, vilken energikälla som driver klockan är sekundärt. Men bland klockfantaster är dessa skillnader ofta helt avgörande. Många menar att mekaniska urverk oftast finns i dyrare klockor av bättre kvalitet medan kvartsurverk finns i de billigare klockorna.

Så fungerar kvartsuret

Ett kvartsur mäter tiden genom rörelsevariationer eller oscillationer som det också heter i en sten, en så kallad kvartskristall. Enkelt förklarat går det till på följande sätt:

  1. Ett kvartsur drivs av ett batteri som skickar en elektrisk signal genom en bit kvartskristall.
  2. Kvartsen vibrerar 32768 gånger per sekund och skapar en signal med en exakt frekvens.
  3. Vibrationerna mäts av klockans krets och omvandlas till en puls varje sekund.
  4. En exakt och konsekvent rörelse av klockvisarna är ett resultat av denna puls.

De allra flesta kvartsuren drivs av ett batteri som behöver bytas ut efter en tid. Utöver själva batteribytet så behöver ett kvartsur ingen större skötsel.

Herrklockor med kvartsur - kvartskristall

Så fungerar en mekanisk klocka

En mekanisk klocka fungerar på två olika sätt. Det ena är att man själv dra upp klockan manuellt genom att vrida på den lilla ”skruven” (kronan) på klockans sida, dessa klockor kallas för just mekaniska klockor. Den andra typen av mekanisk klocka vrider upp sig själv (där av automatisk klocka). Den automatiska uppdragningen sker genom att en rotor reagerar på handledens rörelse som i sin tur automatiskt drar upp huvudfjädern som i sin tur håller klockan igång. Detta innebär att den automatiskt mekaniska klockan drivs av rörelseenergi och den rent mekaniska klockan drivs av bärarens muskelenergi, kvartsuret å sin sida drivs som vi tidigare nämnde av elektrisk energi i form av ett batteri.

Kvartsur vas mekanisk klocka - SÖNER herrklocka med kvartsur

Mekaniska klockor är små mästerverk

Man får dock inte glömma ett mekaniska klockor är små underverk med ett fantastiskt hantverk och många timmars arbete bakom sig. Mekaniska urverk kan naturligtvis stanna ifall klockan inte dras upp manuellt av bäraren eller att klockan ligger stilla för länge utan sin rörelseenergi. Dock ska man komma ihåg att man behöver lämna in en mekanisk klocka till en urmakare för service ifall man vill hålla klockan i gott skick. Schweiziska klocktillverkare men också andra klocktillverkare där kvaliteten snarare än kvantiteten är i fokus tillverkar oftast sina klockor med mekaniska urverk vilket ibland förklarar det dyrare priset. Bakom en mekanisk klocka ligger ett enormt hantverk vilket också gör varje klocka unik, det är däremot inte alltid fallet med kvartsur där klockorna ofta är något billigare och tillverkas på löpande band. Detta betyder naturligtvis inte att en klocka med mekaniskt urverk automatiskt är bättre men man kan generellt konstatera att kvaliteten är högre bland de mekaniska klockorna.

 
Klocka herr - Fyrkantig klocka med kvartsurverk
Fyrkantig herrklocka | klocka herr med kvartsurverk

Shop now

You can use this element to add a quote, content...