Vad innebär en vattenskyddad | vattentålig klocka?

Vad betyder det att våra herrklockor är vattentåliga?

Water Resistant 5 ATM (eller vattenskyddad / vattentålig på svenska) står det stämplat på baksidan av en herrklocka från SÖNER. Stämpeln indikera hur väl din herrklocka är skyddad mot intrång av vatten. Som du ser åtföljs den stämplade texten av nummer, numret visar det statiska provtrycket som klockan utsatts för under ett läckagetest. Provtrycket anges antingen direkt i tryckenheter såsom bar, atmosfärer (ATM) eller mer vanligt som ett motsvarande vattendjup i meter (i USA ibland även i fot). Var noga med att undersöka din klockas vattentålighet för att säkra kvalitén.

Din herrklocka från SÖNER är vattenskyddad till ett tryck på 5ATM, det vill säga 50 meter. 

Herrklocka från SÖNER - vattentålig till 50 meter - klockor herr

 

Ett angivet provtryck och vattendjup stämplat på klockan betyder dock inte att klockan är designad för ett upprepat och långsiktig användande vid det angivna vattendjupet och trycket. Till exempel förväntas inte en klocka märkt Water Resistant 30 meter motstå vattenaktiviteter ens i en pool (för att inte tala om på 30 meters djup), något man kan luras att tro. Detta beror på att provtryckningen genomförs endast en gång med hjälp av ett statiskt tryck på utvalda och nytillverkade klockor.

Idag finns ingen global standard som stipulerar vad respektive tryck motsvarar i vattenskydd. Däremot anses en klocka som är vattentålig till 200m vara designad för dykning med tuber. Det finns en ISO-standard som beskriver hur man kan utföra tester men utöver det så är det upp till respektive tillverkare att testa och kvalitetssäkra sitt eget vattenskydd. Det innebär att två klockor som är stämplade Water resistant 5 ATM kan ha olika vattenskydd. SÖNERs herrklockor är provtryckta till 5 ATM men kommer också med garantin att de kan användas vid bad, simning, surfing och liknande aktiviteter. Så är det vanligt vis inte.

 

Klocka herr - herrklocka från SÖNER

 

 

Fyrkantig klocka - Fyrkantiga herrklockor från SÖNER

 Klockor herr - Herrklockor i fyrkantig design från SÖNER

 

    Shop now

    You can use this element to add a quote, content...